COUNSL: advocaten - bemiddelaars

Geschillenregeling
met of zonder rechtbank

COUNSL: advocaten - bemiddelaars

Advies & ondersteuning voor, tijdens en na een gerechtelijke procedure

Je zit in een gerechtelijke procedure. Of die dreigt op je af te komen? Hoogstwaarschijnlijk weet je niet meteen hoe het verder moet.

COUNSL: advocaten - bemiddelaars

Bemiddeling als snel en discreet alternatief oplossingstraject

Of misschien kies je om op een alternatieve manier het geschil op te lossen, liever dan met het klassieke proces.

Bij bemiddeling wordt via directe gesprekken tussen de partijen die in het conflict verwikkeld zijn, alles in het werk gesteld om hen alsnog snel en doeltreffend tot  een minnelijke oplossing te begeleiden.

Counsl treedt op als erkend en ervaren bemiddelaar.

Wie is COUNSL?

Lieve Gadeyne studeerde in 1984 af als licenciaat rechten aan de KU Leuven en is sindsdien werkzaam als advocaat.

Sinds 2008 werkt ze als erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en commerciële zaken.

Zij bouwde expertise op in het familierecht, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht en de menselijke schade in al zijn facetten.

Zij is en blijft ervan overtuigd dat in alle conflicten onderhandelde oplossingen te verkiezen zijn boven langdurige, pijnlijke en kostelijke procedures en dit niet in het minst bij familiale geschillen (echtscheiding, verblijfsregeling en onderhoudsbijdrage kinderen, vereffening verdeling huwgemeenschap of nalatenschap, alimentatie).

Haar ervaring aan de balie en opleiding als bemiddelaar helpen haar daarbij.

Lieve Gadeyne COUNSL bemiddeling

Bemiddeling buiten elke procedure om

Partijen kunnen zelf kiezen om te bemiddelen, in plaats van strijd te voeren. Er volgen één of meerdere gesprekken die door de bemiddelaar worden georganiseerd en als een akkoord bereikt is, zal de bemiddelaar dit, indien nodig, laten homologeren door de rechtbank. Vrijwillige bemiddeling kan ook tijdens een juridische procedure. Als het gebeurt bij een erkend bemiddelaar zal de juridische procedure worden opgeschort.

Gerechtelijke bemiddeling

Het kan ook zijn dat een rechter aan de partijen bemiddeling oplegt. In principe is dit niet afdwingbaar, maar het is wel aan te raden van daarop in te gaan. Als je dat niet doet zal de rechter hier immers conclusies uit trekken. De bemiddelaar maakt, in dat geval, op het einde van de bemiddeling een feitelijk rapport voor de rechtbank. Deze bemiddelingsovereenkomst zal dan integraal overgenomen worden in het vonnis.

Contact

COUNSL: advocaten - bemiddelaars

Lieve Gadeyne
Vlaanderenstraat 10 — 8800 Roeselare
BTW BE0456.844.165

Telefoon 051 20 25 69
Email info@counsl.be

cookies

Wij gebruiken cookies om het aantal bezoeken op deze website te meten -- Meer info